Utställningar

Lycksele, "Utemässan"

Datum: 2017-05-26

Domare: Carl-Magnus Olofsson

Sista anmälningsdag 15 maj!

Här hittar du PM för utställningen!

Umeå, "Novemberutställningen"

Datum: 2017-11-18

Domare: Eva Jönsson

Anmälan

Anmälan till utställning sker via www.vorsteh.se/utstallning.html

Frågor kring anmälningar till utställningarna besvaras av Linda Lund, 090-19 62 33.

Avgift

Valp (4-9 månader) och veteran: 250 kronor

Övriga klasser: 350 kronor

Postgiro: 675 22-3

Swish: 1230055418

Märk betalningen med: Uts, Ume/Lse, hundens regnummer, hundens namn (från stamtavlan). Mer information kring anmälningar och betalningen hittar du under aktiviteter/anmälan.

I gällande Utställnings- och Championatregler hittar du alla regler vad gäller utställning, baccinationer, klassindelningar, championatsgrundande priser på utställning och prov.

Övriga frågor

Maria Gustafsson, utställningsansvarig

070-338 94 95

svkvasterbotten@gmail.com